Thursday, 08/12/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Hòa Tịnh A
Ảnh liên kết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Năm 2022 : 3.867
03/09/2021 106 Lượt xemXem tiếp
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022
03/09/2021 102 Lượt xemXem tiếp
Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT, ngày 22 tháng 01 năm 2014 Thông tư ban hành Điều lệ trường Tiểu học; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trường Tiểu ...
24/03/2020 362 Lượt xemXem tiếp
Căn cứ Kế hoạch số 216/KH-SGDĐT ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc truyền thông phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các trường học, cơ sở giáo dục trực ...
24/03/2020 378 Lượt xemXem tiếp

Nội dung đang cập nhật...

Thăm dò ý kiến